یکی از روش‌هایی که می‌توانید زایمان خود را زودتر انجام بدهید، جارو کردن غشا است. در این مطلب به توضیح در مورد جارو کردن غشایی پرداخته‌ایم.