اگر زایمان قبل از هفته 37 بارداری، انجام شود، زایمان زودرس رخ داده است. در این مطلب با دلایل زایمان زودرس آشنا خواهید شد.