این مقاله در مورد این است که چطور نگرانی و وسواس در برنامه خواب نوزاد می‌تواند مشکلاتی را برای احساسات و روان پدر و مادر به وجود آورد.