بدن مادران در دوران پس از زایمان، دچار تغییرات بسیاری می‌شود. در این مطلب به توضیح در مورد برآمدگی شکم مادران بعد از زایمان پرداخته‌ایم.