مقدمه منظور از بخش NICU، بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان نارس است. NICU مخفف عبارت Neonetal Intensive Care Unit است. نوزاد نارس، نوزادی است که زودتر از هفته 37 بارداری به دنیا می‌آید، یا وزنش در هنگام تولد زیر هزار گرم باشد. این دسته از نوزادان…