اریتما توکسیکوم در روزهای ابتدایی تولد ظاهر می‌شود. در این مطلب به توضیح در مورد اریتما توکسیکوم و راهکارهای درمانی آن پرداخته‌ایم.