بثورات گرمایی در بین کودکان رایج است. در این مطلب به توضیح در مورد این نوع بثورات پرداخته‌ایم. همچنین راهکارهای مناسبی برای مقابله با این نوع بثورات آورده شده است.