شیردهی برای برخی از مادران اثرات نامطلوبی دارد. در این مطلب به توضیح در مورد یکی از این اثرات، یعنی درد مچ دست مادران در دوران شیردهی پرداخته‌ایم.