در این مطلب به توضیح درباره‌ی کودکان نارساخوانی و گذرندان 5 مرحله‌ی غم و اندوه در دوره یادگیری، توسط یک مادر کودک نارساخوانی پرداخته‌ایم.