بازی تاثیرات بسیار زیادی بر روی رشد و روابط کودکان دارد. به همین دلیل در این مطلب به توضیح در مورد اهمیت بازی کردن کودکان پرداخته‌ایم.