یکی از روش‌های تشخیص بارداری استفاده از بیبی چک است. در این مقاله به بررسی دلیل استفاده مداوم بیبی چک توسط برخی از مادران پرداخته‌ایم.