اگر در دوران بارداری متوجه برجستگی روی ناف یا کشاله ران خود شدید، وحشت نکنید. این‌ها فتق در دوران بارداری هستند. این مطلب را با ما باشید.