اوتیسم قبل از سه سالگی در کودکان دارای اوتیسم مشخص می‌شود. در این مطلب به بررسی نحوه‌ی تشخیص اوتیسم در کودکان پرداخته‌ایم.