داشتن یک زندگی راحت با نوزاد تازه متولد شده آرزو و خواسته‌ی هر مادر و پدری است. به همین دلیل در این مطلب به توضیح در مورد نکاتی در این زمینه پرداخته‌ایم.