برخی از پدرها تمایل دارند که به همسر خود در شیردهی کمک کنند. در این مطلب به توضیح در مورد نحوه‌ی حمایت پدر در دوران شیردهی پرداخته‌ایم.