در این مطلب در رابطه با ایمنی سونوگرافی صحبت خواهیم کرد. همچنین به معرفی یک نوع سونوگرافی، که نباید آن را انجام دهید، خواهیم پرداخت.