این مطلب به توضیح در مورد نکات مهم درباره‌ی انتخاب مدرسه کودکان با اختلال کم توجهی و ضرورت پیگیری والدین این دسته از کودکان پرداخته است.