دلایل زیادی وجود دارد که می‌توانند باعث شوند، سطح مایع آمنیوتیک در بارداری زیاد یا کم شود. در این مطلب، آنچه شما باید بدانید، آمده است.