در این مطلب ما به بررسی عوامل درد لگن به جز پریود به طور دقیق پرداخته‌ایم. همچنین ما توصیه‌ها و نظرات یک پزشک زنان را نیز بیان کردیم.