افسردگی پس از زایمان مادران در شرایط عادی همراه با چالش‌هایی است، که این چالش‌ها و دغدغه‌های مادران در دوران ویروس کرونا تشدید می‌شوند.