ما در این مطلب به بیان تنها توصیه لازم برای والدین از زبان یک مادر می‌پردازیم. همچنین تجربیات دیگر مادران را بیان می‌کنیم.