در این مطلب به توضیح در مورد زمین خوردن کودک پرداخته‌ایم. همچنین راهکارهایی برای پیشگیری از این اتفاق ناخوشایند ارائه شده است.