واریس، آن خطوطی هستند که روی پاهای شما قرار دارند. ما در این مطلب قصد داریم درباره واریس در بارداری و علائم و روش درمانی آن صحبت کنیم.