در هفته 13 بارداری کودک به اندازه یک هلو یا آلوی بزرگ است. قد نوزاد نسبت به هفته هفتم بارداری، دو برابر شده است.