تمام موارد احساسی مربوط به بارداری شادی‌آور و لذت‌بخش نیستند. بیشتر از آنچه فکر می‌کنید، اختلالات روانی در بارداری شایع هستند.