از جمله عوارض قطع شیردهی برای مادران می‌توان به مواردی مثل گرفتگی عضلات، دوره‌ی پریودی سخت، تغییرات هورمونی، برگشتن میل جنسی مادران اشاره کرد.