دلبستگی والدین در ارتباط با کودکان، فقط به خوابیدن در یک تخت خواب مشترک محدود نمی‌شود. به همین دلیل در این مطلب به توضیح در مورد آن پرداخته‌ایم.