در این مطلب در رابطه با دسترسی به ابزار کنترل بارداری در دوران کرونا برای زنان و دغدغه‌ها و مشکلاتی که برای زنان پیش آمده است، صحبت می کنیم