در این مطلب به توضیح در مورد خواب مشترک با کودک در یک تخت پرداخته‌ایم. همچنین در مورد خطر مرگ ناگهانی نوزاد نیز توضیحاتی داده شده است.