آبله‌میمون یک بیماری ویروسی و از خانواده‌ی آبله است. در این مطلب به توضیح در مورد بیماری آبله میمون در کودکان پرداخته‌ایم.