در این مطلب به توضیح در مورد داروی بنادریل برای کودکان و علت حذف آن از داروهای کودکان پرداخته‌ایم. همچنین در مورد داروی جایگزین آن توضیحاتی داده شده است.