کودکان نوپا به دلیل سن کمی که دارند، بسیاری از موارد را درک نمی‌کنند. این مطلب به توضیح در مورد ترفندهای تربیت کودک نوپا پرداخته است.