دانستن مراحل رشد کودک در سنین مختلف و این که چه چیزی را برای هر مرحله از رشد معیار قرار بدهیم، مسئله‌ی مهمی برای بسیاری از پدر و مادرها است.