در هفته 25 بارداری جوانه‌های دندان که پس از تولد به دندان اصلی تبدیل می‌شوند، در زیر لثه کودک تشکیل می‌شوند.