به نظر می‌رسد برخی نوزادان، دائم نیاز به لمس شدن از سمت مادر دارند. در این مطلب با ما باشید تا دلیل شیردهی مکرر به نوزاد را بررسی کنیم.