در این مطلب به توضیح در مورد مشکلات مربوط به کودکان نارس زمانی که در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بستری هستند، پرداخته‌ایم.