تنبیه بدنی در مورد کودکان هیچ وقت نتایج مثبتی به همراه ندارد. در این مطلب به توضیح در مورد تنبیه بدنی کودک با زدن به باسن پرداخته‌ایم.