در این مطلب به توضیح در مورد عدم تحمل لاکتوز در کودکان پرداخته‌ایم. همچنین تجربه‌ی یک مادر در این زمینه آورده شده است.