7 تا 20 درصد احتمال ابتلای سایر فرزندان به اختلال اوتیسم وجود دارد. به همین دلیل محققین به دنبال پیش بینی اوتیسم با آزمایش هستند.