دوران پس از زایمان همراه با چالش‌ها و دغدغه‌هایی برای مادران است. به همین دلیل حمایت از همسر پس از زایمان یک امر ضروری و لازم است.