یکی از خطرناک‌ترین آلرژی‌ها، آلرژی به آجیل درختی در کودکان است. منظور از آجیل درختی، برخی مغزها مانند بادام، گردو، بادام هندی، پسته، فندق، پیکن، ماکادمیا، آجیل برزیلی و دانه کاج می‌باشد.