در این مطلب به توضیح در مورد مراقبت از پوست نوزاد در مقابل آفتاب و راهکارهای مجاز در این زمینه پرداخته‌ایم.