باردار شدن

آیا امکان بارداری در شرایطی که مادر شیردهی می‌کند، وجود دارد؟ شاید این سوال برای بسیاری از مادران پیش بیاید. در ادامه در مورد امکان باردار شدن در دوران شیردهی توضیح داده شده است.

آیا می‌توان در حالی که کودک نوپا همچنان در حال شیر خوردن است، باردار شد؟ اگر امکان بارداری در چنین شرایطی وجود دارد، باید چه کاری انجام داد؟ آیا برای تولد کودک دیگری، باید کار خاصی را انجام داد؟ آیا برای بارداری مجدد، نیاز است که ابتدا کودک نوپای خود را از شیر گرفت؟ آیا باردار شدن در دوران شیردهی برای مادران مشکل‌ساز خواهد بود؟

در طی شش ماه اول شیردهی که کودک به صورت شبانه‌روزی در حال شیر خوردن است و هنوز پریود نشده‌اید، بسیار بعید است که شما باردار شوید. در واقع این احتمال باردار شدن کمتر از دو درصد است. علاوه بر این از آنجایی که شیردهی بر هورمون‌ها تاثیر می‌گذارد، برای برخی از زنان ممکن است این امر کمی دشوارتر باشد.

تحقیقات نشان می‌دهد که ادامه‌ی شیردهی به کودک، در شب نیز ممکن است احتمال بارداری را کاهش بدهد. با این حال برای مادرانی که کودک دوساله دارند و تقریبا به اندازه‌ی یک نوزاد شیر نمی‌خورد، احتمال باردار شدن بسیار زیاد است. همچنین اگر دوران پریودی مادر برگشته باشد، احتمال بارداری زیاد می‌شود.

نوزاد - مادر - پدر - بارداری مجدد
نوزاد – مادر – پدر – بارداری مجدد

شیردهی

اگر باردار شوید، باید تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید هم به کودک نوپا و هم به کودک تازه‌متولدشده‌ی خود شیر بدهید، یا خیر. چرا که این امر کاملا امکان‌پذیر است و انتخاب آن با مادر است.
اگر تصمیم گرفتید، که نمی‌خواهید به دو فرزند خود شیر بدهید، ممکن است کودک نوپای خود را قبل از ورود نوزاد جدید از شیر بگیرید. همچنین در ادامه احتمالا همه‌ی کارهای شگفت‌انگیزی که می‌توانید با یک کودک نوپا برای ایجاد پیوند احساسی و جسمی قوی داشته باشید، را انجام دهید.