دسته: سلامتی زنان

تجربه گرفتگی خلق پس از زایمان
خانواده, سلامتی زنان

چرا نمی توانم گریه‌ام را متوقف کنم؟ گرفتگی خلق پس از زایمان (baby blues) واقعی است! 

وقتی به تازگی مادر می‌شویم، این دوران می تواند با دوز سنگینی از اضطراب، غم و اندوه، تحریک پذیری و خستگی همراه باشد و مهم است که در سکوت رنج نکشید. تجربه گرفتگی خلق پس از زایمان در زنان زیادی دیده می‌شود.

دریافت داروی PPD
خانواده, سلامتی زنان

ای کاش برای دریافت داروی PPD (افسردگی بعد از زایمان)، اینقدر منتظر نمی‌ماندم! 

بعد از به دنیا آمدن فرزندم به مشکلات مختلفی برخوردم. اما هیچگاه قبول نمی‌کردم که حرف‌های پزشکم را قبول کنم و دریافت داروی PPD (افسردگی بعد از زایمان) را شروع کنم.