مقدمه اتاق بازی کودکان مکانی است که والدین متناسب با علایق کودکان خود آن‌ را پر از اسباب بازی‌های مختلف و متنوع می‌کنند. کودکان با توجه به میزان فعالیت خود شاید بیشتر وقت خود را در اتاق بازی ‌بگذرانند. که ممکن است والدین در انتهای…