دسته: کودکان استثنائی

مشکلات والدین کودکان استثنائی
زندگی خاوادگی, کودکان استثنائی

والدین کودکان استثنائی چه مشکلاتی در زندگی با همسر خود دارند؟ 

والدین کودکان با نیازهای ویژه ممکن است به دلیل مشکلات زندگی با یکدیگر دچار مشکل و اختلاف شوند. در این مطلب برای کمک به این گروه از والدین به توضیح در مورد مشکلات والدین کودکان استثنائی پرداخته‌ایم.