دسته: تاثیر والدین

گفتگو درباره تهاجم اوکراین با کودکان
تاثیر والدین, خانواده

چگونه با فرزندان خود در مورد آنچه در اوکراین اتفاق می‌افتد، صحبت کنیم؟ 

در رابطه با گفتگو درباره تهاجم روسیه به اوکراین با کودکان در هر سنی، اولین غریزه شما ممکن است محافظت از فرزندانتان در برابر تعارض باشد، اما این مکالمات در واقع می‌تواند برای کودکان در هر سنی آرامش بخش باشد.