ما در این مطلب به بیان کمک والدین به دانش آموزان، نحوه‌ی برگزاری کلاس‌ها و تلاش معلم‌ها در دوران کرونا از زبان یک مادر می‌پردازیم.