مادران عاشق شراب با مسائل مختلفی در این زمینه روبرو می‌شوند. از این رو در ادامه مطلب می‌خواهیم اعترافات یک مادر عاشق شراب به نام لیزا و تجربیات او را با هم بررسی کنیم.