دسته: مراقبت از نوزاد

نامه‌ به فرزند نارس
مراقبت از نوزاد

نامه‌ به فرزند نارس عزیزم 

مقدمه در این مطلب یک مادر، نامه‌ به فرزند نارس خود که برای نفس کشیدن به دستگاه وصل است، نوشته است. حال جسمی نوزاد و روحی مادر در نامه آمده است. ادامه مطلب را همراه ما باشید. تغییرات بدن من شایان عزیزم صبح روز 15…